niedziela, 18 lutego 2018

Recital POP-owy w warszawskiej Akademii

Dnia 27 stycznia 2018 w warszawskiej Akademii Psychologii Zorientownej na Proces (POP) odbył się krótki recital Hebanowskiego nawiązujący do zgłębianych i rozćwiczanych w Akademii zagadnień psychologicznych (piosenkowe ilustracje figur sennych, procesów pierwotnych i wtórnych, gorących punktów, progów oraz pól grupowych). Celem występu było zaostrzenie apetytu na wiedzę POP-ową oraz na potrawy przygotowane przez uczestników spotkania.poniedziałek, 8 stycznia 2018

Recital pokojowy w Chrząstawie Wielkiej

29 grudnia 2017 odbył się pokojowy recital Hebanowskiego w budynku dawnej szkoły, obecnym chrząstawskim salonie kulturalnym.
Publiczność mogła wysłuchać wybranych piosenek nieheblowanych z 2016 roku (Kawałek nieba, Rzeka, Cygany, Jesienna Opowieść) piosenek z albumu wydanego w 2017 roku pt. szary człowiek (Mało, Tam, gdzie słonko zachodziło). Recital zakończyła próbka najnowszej płyty zaplanowanej na 2018 rok (Kocham cię), czyli pokojowe przesłanie mił-ości, dzięki któremu recital płynnie przeistoczył się w biesiadę. Organizatorem i patronem wydarzenie była agencja impresaryjna Henryka Luksemburskiego (l'agence Henri de Luxembourg) z filią w Chrząstawie Wielkiej.
środa, 26 lipca 2017


szary człowiek

HEBANOWSKI * szary człowiek
i — mało
ii — tam, gdzie słonko zachodziło
iii — żywioły
iv — spalony las
v — ścieżka
vi — rytuał przejścia (złudzeniom precz)
vii — zmęczony zmiennik (pamięci P. Gintrowskiego)
viii — pędzą lata jak wagony (savoir-vivre)
ix — już wrzesień
x — żyj

Sebastian „Hebanowski” Wacięga – teksty, muzyka, głos, gitara
Krystian „Abu Kadar” Pisowicz – bęben obręczowy (III, VI)
Jarosław „Owsikowski” Michalski – klawisze (II, VII)
Max Szelęgiewicz – realizacja dźwięku
Anna Zabdyrska – projekt graficzny
Copyright © by Sebastian „Hebanowski” Wacięga, 2017
kontakt: hebanowski@o2.pl
www.hebanowski.band

źródła ilustracji
— Albrecht Dürer, Studium traw, 1503
(Wikipedia)
—Wypiek chleba i przygotowywanie
posiłku na folwarku, w: Piotra Crescentyna
Kxięgi o gospodarstwie, y o opatrzeniu
rozmnożenia rozlicznych pożytkow, każdemu
stanowi potrzebne, 1549 (Jagiellońska
Biblioteka Cyfrowa, Folwark szlachecki
i chłopi w Polsce XVI wieku)
— Albrecht Dürer, Czterej jeźdźcy,
1497–1498 (Wikipedia)
— Siew, drzeworyt z XVI wieku (ilustracja
z: J. Muczkowski, Zbiór drzeworytów
w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego
zachowanych, Kraków 1849)
— Władysław Hasior, Strażnik złudzeń
przydrożnych, 1989 (Muzeum Tatrzańskie
w Zakopanem)
— Władysław Hasior, Przeciw Złudom,
1973 (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem)
— Jacek Malczewski, Zatruta studnia z chimerą,
1905 (Wikipedia, Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu)
— Jan Matejko, Portret czworga dzieci
artysty, 1879 (Wikipedia)
— Franciszek Kostrzewski, Na raucie, 1867
(Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa, Nowa
Panorama Literatury Polskiej)
— Camille Flammarion, Wędrowiec na
krańcu świata, 1888 (Wikipedia)