Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2017
Obraz
szary człowiek / grey man / drugi album
szary człowiek / grey man
HEBANOWSKI * szary człowiek
i — mało
ii — tam, gdzie słonko zachodziło
iii — żywioły
iv — spalony las
v — ścieżka
vi — rytuał przejścia (złudzeniom precz)
vii — zmęczony zmiennik (pamięci P. Gintrowskiego)
viii — pędzą lata jak wagony (savoir-vivre)
ix — już wrzesień
x — żyj
Sebastian „Hebanowski” Wacięga – teksty, muzyka, głos, gitara
Krystian „Abu Kadar” Pisowicz – bęben obręczowy (III, VI)
Jarosław „Owsikowski” Michalski – klawisze (II, VII)
Max Szelęgiewicz – realizacja dźwięku
Anna Zabdyrska – projekt graficzny
Copyright © by Sebastian „Hebanowski” Wacięga, 2017
kontakt: hebanowski@o2.pl
www.hebanowski.band

źródła ilustracji
— Albrecht Dürer, Studium traw, 1503
(Wikipedia)
—Wypiek chleba i przygotowywanie
posiłku na folwarku, w: Piotra Crescentyna
Kxięgi o gospodarstwie, y o opatrzeniu
rozmnożenia rozlicznych pożytkow, każdemu
stanowi potrzebne, 1549 (Jagiellońska
Biblioteka Cyfrowa, Folwark szlachecki
i chłopi w Pols…