Kaffeja Kęty - koncert w roku przestępnym


29 lutego 2020 roku w kęckim lokalu Kaffeja odbył się koncert lansujący trylogię heblowaną (2016-2018). Doświadczenie uczy, że dodanie lutemu 29 dnia w roku przestępnym oraz wypełnienie go muzyką powoduje przesunięcie czasu i powrót wspomnień. Tak było.