Ropienka - niewielki koncert listopadowy 2021

Jesienią 2021 w Ropience w sercu Bieszczad zabrzmiała muzyka doliny Drwinki na głos ludzki i dwie gitary w rękach Hebanowskiego i Czaka.