szary człowiek (2017)

grey man [click to listen]

 szary człowiek / grey man

HEBANOWSKI * szary człowiek
I         mało  /  little
II        tam, gdzie słonko zachodziło  /  where the sun was setting. 
III       żywioły  /  four elements
IV       spalony las  /  burned forest
V        ścieżka  /  path
VI       rytuał przejścia (złudzeniom precz)  /  rite of passage (down with illusions)
VII      zmęczony zmiennik (pamięci P. Gintrowskiego)  /  tired co-driver (in memoria P. Gintrowski)
VIII     pędzą lata jak wagony (savoir-vivre)  /  years are scurrying like train wagons (savoir-vivre)
IX        już wrzesień  /  already september
X         żyj  /  live on
Sebastian „Hebanowski"
teksty, muzyka, głos, gitara

Krystian „Abu Kadar” Pisowicz
bęben obręczowy (III, VI)

Jarosław „Owsikowski” Michalski
klawisze (II, VII)

Max Szelęgiewicz
realizacja dźwięku
Anna Zabdyrska
projekt graficzny

Copyright © by Sebastian „Hebanowski” Wacięga, 2017
kontakt: hebanowski@o2.pl
www.hebanowski.band

źródła ilustracji
— Camille Flammarion, Wędrowiec na krańcu świata, 1888 (Wikipedia)
— Albrecht Dürer, Studium traw, 1503 (Wikipedia)
—Wypiek chleba i przygotowywanie posiłku na folwarku, w: Piotra Crescentyna
Kxięgi o gospodarstwie, y o opatrzeniu rozmnożenia rozlicznych pożytkow, każdemu
stanowi potrzebne, 1549 (Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, Folwark szlachecki i chłopi w Polsce XVI wieku)
— Albrecht Dürer, Czterej jeźdźcy, 1497–1498 (Wikipedia)
— Siew, drzeworyt z XVI wieku (ilustracja z: J. Muczkowski, Zbiór drzeworytów w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych, Kraków 1849)
— Władysław Hasior, Strażnik złudzeń przydrożnych, 1989 (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem)
— Władysław Hasior, Przeciw Złudom, 1973 (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem)
— Jacek Malczewski, Zatruta studnia z chimerą, 1905 (Wikipedia, Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu)
— Jan Matejko, Portret czworga dzieci artysty, 1879 (Wikipedia)
— Franciszek Kostrzewski, Na raucie, 1867 (Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa, Nowa
Panorama Literatury Polskiej)

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

przebłysk (2018) nowy album / new long play

Recital POP-owy w warszawskiej Akademii

Recital pokojowy w Chrząstawie Wielkiej