Muzyka 2017

szary człowiek
https://soundcloud.com/czarnyzenek/sets/szary-cz-owiek/s-ILUGI

HEBANOWSKI * szary człowiek
i    — mało
iii  — żywioły
iv  — spalony las
v   — ścieżka
ix   — już wrzesień
x    — żyj
Sebastian „Hebanowski"
teksty, muzyka, głos, gitara

Krystian „Abu Kadar” Pisowicz
bęben obręczowy (III, VI)

Jarosław „Owsikowski” Michalski
klawisze (II, VII)

Max Szelęgiewicz
realizacja dźwięku
Anna Zabdyrska
projekt graficzny

Copyright © by Sebastian „Hebanowski” Wacięga, 2017
kontakt: hebanowski@o2.pl
www.hebanowski.band

źródła ilustracji
— Camille Flammarion, Wędrowiec na krańcu świata, 1888 (Wikipedia)
— Albrecht Dürer, Studium traw, 1503 (Wikipedia)
—Wypiek chleba i przygotowywanie posiłku na folwarku, w: Piotra Crescentyna
Kxięgi o gospodarstwie, y o opatrzeniu rozmnożenia rozlicznych pożytkow, każdemu
stanowi potrzebne, 1549 (Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, Folwark szlachecki i chłopi w Polsce XVI wieku)
— Albrecht Dürer, Czterej jeźdźcy, 1497–1498 (Wikipedia)
— Siew, drzeworyt z XVI wieku (ilustracja z: J. Muczkowski, Zbiór drzeworytów w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowanych, Kraków 1849)
— Władysław Hasior, Strażnik złudzeń przydrożnych, 1989 (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem)
— Władysław Hasior, Przeciw Złudom, 1973 (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem)
— Jacek Malczewski, Zatruta studnia z chimerą, 1905 (Wikipedia, Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu)
— Jan Matejko, Portret czworga dzieci artysty, 1879 (Wikipedia)
— Franciszek Kostrzewski, Na raucie, 1867 (Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa, Nowa
Panorama Literatury Polskiej)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz